Voor en achter de schermen

TAZ wil er zijn voor een breed divers publiek en schenkt aandacht aan de totale festivalbeleving van alle bezoekers. Hiervoor zetten we artistiek-inhoudelijke samenwerkingen op of nemen we initiatieven die de toegankelijkheid verhogen of uitnodigen tot verdieping. Soms zichtbaar voor de schermen, soms achter de schermen, voor een specifiek publiek.

VOOR DE SCHERMEN

> Café Koer, het festivalcafé in het Leopoldpark, is dé plek waar toeschouwers, artiesten en passanten elkaar ontmoeten. Elke dag open van 10u tot 2u.
> Elke dag verschijnt de TAZette, dé dagkrant van TAZ. Met interviews, updates en verhalen. Vanaf 11u te verkrijgen aan de infostand in het Leopoldpark.
> Extra duiding lees je in het programmablaadje op de website. Wie een ticket voor een voorstelling heeft, ontvangt het ook per e-mail, kort voor de start van de voorstelling.
> Naast de vele boekenprogramma's op TAZ kan je op LangZullenWeLezen.be, een initiatief van de VRT, rondneuzen in de boekenkast van TAZ.
> I.s.m. Studium Generale Gent, HoGent en Uitgeverij Academia Press verschenen in het voorjaar vier KARAKTERS. Vier essays, die inzoomen op rituelen, één van de thema's van gastcurator Barbara Raes. De essays zijn geschreven door Barbara Raes, Jeroen Olyslaegers, Walter Van Steenbrugge en Barbara De Coninck. Ze zijn te koop via de webshop van Studium Generale, via theateraanzee.be of tijdens TAZ aan de infostand.

ACHTER DE SCHERMEN

Iedereen heeft recht op cultuur. Niet willen deelnemen is een vrije keuze, maar niet kunnen deelnemen is uitsluiting. Sociale organisaties en verenigingen waar armen het woord nemen en initiatieven als Cultuurkans en het Fonds Vrijetijdsparticipatie zijn partners in de strijd tegen sociale uitsluiting. Ook jij kan een steentje bijdragen!

Oproep:
Door de aankoop van een solidair ticket geef je inwoners met beperkte middelen de kans om een voorstelling bij te wonen. Een solidair ticket (10 euro) is te verkrijgen via de reguliere ticketkanalen. Dankzij jouw bijdrage, naast de bijdrage van TAZ en de stad Oostende, kan TAZ 80 % korting bieden aan mensen met een UiTpas aan kansentarief.

Prijszetting is niet de enige drempel die mensen met een kwetsbare achtergrond ondervinden. Het Familiepark probeert, vanuit de inclusieve visie - ‘wat goed is voor mensen in armoede, is goed voor iedereen’ - zoveel mogelijk participatiedrempels weg te werken. De prijszetting is voor iedereen laag (maximaal 2,5 euro voor een voorstelling), de informatie is zeer beknopt en meertalig en wordt verspreid via scholen en welzijnsorganisaties.
Ter plaatse is er een parkplan met een overzicht van alle activiteiten. Het publiek heeft daardoor weinig tot geen voorkennis nodig. Er is geen ticketverkoop vooraf zelfs geen ticketbalie, dus geen planning vooraf. De infrastructuur is toegankelijk voor andersvaliden.
De voorstellingen gaan door in een tent of openlucht, de drempel ligt zo lager dan bij een bezoek aan een schouwburg. Alle activiteiten gaan door in het park, in het centrum van de stad, bereikbaar met de fiets of het openbaar vervoer. Bij de selectie van de voorstellingen stellen TAZ en FroeFroe de kwaliteit en de variatie voorop: doeactiviteiten in het park, korte en langere presentaties, workshops, zowel beeldende voorstellingen zonder taal als talige voorstellingen, een aanbod voor verschillende leeftijden, enz.

Door deze initiatieven biedt het gemoedelijke Familiepark een aanbod dat open, betaalbaar, toegankelijk, bereikbaar én aantrekkelijk is voor iedereen.

Ook het samenwerkingsproject met de Vlaamse Gemeenschapscommissie, waarbij de band Brussel-Oostende dieper aangehaald wordt, ademt deze visie uit. In samenwerking met Paspartoe en Brusselse armoedeverenigingen ervaren een 150-tal Brusselaars een dagje aan zee met een snuifje cultuur.

Naast toeleiding van kwetsbare groepen leggen TAZ en gastcurator Barbara Raes een brug tussen kunst en zorg.
Barbara nodigde Topaz uit naar Oostende. Topaz is een huiselijk dagcentrum voor ernstig zieken in Brussel. Momenteel loopt er een artistiek project IN/FINITY in en rond (on)eindigheid. Diverse trajecten met kunstenaars zijn opgestart. Elk van hen gaat een inspirerende dialoog aan met de 'gasten' van het dagcentrum en hun context. Het (artistieke) resultaat van die dialoog laat Topaz met opzet open. Op initiatief van zowel de gasten als één van de kunstenaars, Rudi Meulemans, komen de gasten en de kunstenaars voor één dagje naar Oostende om (misschien voor de laatste keer) de zee te zien.

Ook tracht TAZ een steentje bij te dragen aan de noden in de kunstensector. Voor de jonge kunstenaars op TAZ biedt TAZ extra steun en omkadering in hun prille loopbaan. Als extraatje organiseert TAZ sinds enkele jaren een sectordag voor Jong Theater en deze zomer voor het eerst ook voor Jong Muziek. Beginnende en ervaren artiesten maar ook professionelen uit de sector leren er elkaar kennen en gaan er in gesprek.

Ook Victoria Deluxe strijkt deze zomer neer in Oostende. Met een tiental jongeren verbonden aan de werkingen van Jong Gewei, YOUnited9000 en KOPERGIETERY bekijken en becommentariëren ze voorstellingen. Op theateraanzee.be en sociale media kan je hun recensie of blog of beeldverhaal of vlog volgen. Via deze intensieve workshop tracht Victoria Deluxe deze jongeren te sensibiliseren en toe te leiden naar een kunstopleiding.

De kunsteducatieve organisatie mu-zee-um organiseert theater- kampen voor verschillende leeftijden. Op vrijdag 3 augustus presenteren zij een toonmoment (zie dagklapper) en op zaterdag 4 augustus reiken ze op de prijsuitreiking hun Jongerenjury Prijs uit.