Marieke&Sophia

Motherbaby

Podium
TA Zunlimited wit
TAZ unlimited
Motherbaby Marieke Sophia c Wannes Cré 1 roosje mestdagh
© Wannes Cré - Roosje Mestdagh
TA Zunlimited wit

Motherbaby is de nieu­we voor­stel­ling van Marieke&Sophia, het jon­ge the­a­ter­duo dat in hun werk de maat­schap­pe­lij­ke bete­ke­nis van vrou­we­lijk­heid ont­wricht. Nu dui­ken ze samen met the­a­ter­ma­ker en actri­ce Kristien De Proost in de voor hen onbe­ken­de wereld van het moe­der­schap.

Als (jon­ge) vrou­wen die (n)ooit moe­der wil­len wor­den, navi­ge­ren Marieke, Sophia en Kristien zich in deze voor­stel­ling door­heen hun ver­wach­tin­gen en ang­sten. Spelend met onze beeld­cul­tuur ver­ken­nen ze de stig­ma­ti­se­ren­de cli­chés rond de figuur van de moeder.

Motherbaby is een gebri­co­leer­de musi­cal, waar­in de spe­lers de moe­der-kind­re­la­tie in al haar tegen­strij­di­ge facet­ten bezin­gen. Ze nemen je mee naar de sche­me­ri­ge zone tus­sen lief­de en agressie.

Meer info
Credits
CONCEPTMarieke&Sophia
SPELMarieke Schraepen, Sophia Bauer, Kristien De Proost
DRAMATURGIEBauke Lievens
MUZIEKAlan Van Rompuy
SCENOGRAFIEFerre Marnef
LICHT EN GELUIDWout Clarysse
LICHTONTWERPJamy Hollebeke
KOSTUUMSLieselot Siddiki
ONDERTITELINGDries Gijsels
PRODUCTIEKWP Kunstenwerkplaats
COPRODUCTIEMonty, Kunstencentrum BUDA, workspacebrussels, CAMPO
Met de steun van: De Grote Post, Kaaitheater, Theater Aan Zee, Kunstencentrum nona
Met de financiële steun van: Vlaamse Gemeenschap en Vlaamse Gemeenschapscommissie
Met dank aan: Geert Belpaeme, Jonas Baeke

Tickets

za
03.08
za
03.08
16:00
50'
UITVERKOCHT
Koop tickets