03 08

Op 3 augustus werd de zon opgezongen door Thai, 9 jaar