Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ticketverkoop georganiseerd door UiTloket Oostende voor TarTarT vzw. De persoon die de aankoop doet, wordt als enige koper beschouwd. Enkel hij is gebonden tot de betaling, zelfs wanneer de tickets aan een derde moeten worden geleverd. Tickets mogen in geen geval doorverkocht worden aan derden, noch in commerciële relatie aan derden worden overgemaakt. De persoon die de aankoop doet, aanvaardt hierbij de verkoopsvoorwaarden wanneer de betaling van een bestelling plaats vindt. Deze verkoopsvoorwaarden gelden voor de ticketverkoop. Namaak van de tickets onder welke vorm dan ook is verboden en zal juridisch vervolgd worden. Lees ook onze bepalingen i.v.m. privacybeleid en gebruiksrecht. Deze maken integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden.

1. Plaatsen van een bestellingDe tickets worden geboekt van het ogenblik van het verzenden van een bevestigingsmail met de details van uw boeking.

 Bij elke bestelling ontvangt u een bevestigingsmail van uw betaling (behalve bij overschrijving). Deze mail komt van Stichting Mollie Payments die de betalingen behandelt. Tevens ontvangt u bij elke boeking een bevestigingsmail met daarin alle details van uw boeking. Gelieve steeds na elke boeking uw mails na te kijken, ook uw spam.

 Indien u koos voor overschrijving (indien actief) blijven de tickets in reservatie zolang de verschuldigde geldsom niet is overgemaakt op onze rekening (rekening houdend met de betalingstermijn). De details van de rekening zijn opgenomen in de bevestigingsmail die u zal ontvangen. Kijk bijgevolg uw mails goed na, ook uw spam. Indien u de mail niet zou ontvangen, gelieve tijdig contact op te nemen met UiTloket Oostende, zie verder '9. Contactgegevens.

2. BetalingstermijnBij betaling met bankkaart of kredietkaart via Stichting Mollie Payments, is er sprake van onmiddellijke betaling. Gelieve in dat geval uw mails goed na te kijken, ook uw spam.

 Bij betaling per overschrijving geldt een betaaltermijn van 5 kalenderdagen. Die termijn is ruim voldoende om uw betaling uit te voeren. Wij adviseren u het bedrag tijdig over te maken. 
Gelieve uw bevestigingsmail met de betalingsmodaliteiten na te kijken. Als u de bevestigingsmail niet krijgt, controleer dan uw spam of neem contact met UITloket Oostende op. Doe dit tijdig. Als wij uw betaling niet binnen de voorziene termijn ontvangen, wordt uw boeking automatisch uit het systeem gewist. Die termijn zal streng worden toegepast bij een naderende uitverkoop van een evenement.

3. BetalingBestellingen kunnen online betaald worden per overschrijving (indien actief), met bankkaart (BANCONTACT) of met kredietkaart van de netwerken VISA en MASTERCARD. 

Indien geopteerd wordt voor overschrijving (indien actief), wordt een passende bevestigingsmail verzonden waarin alle nodige details beschreven staan om het verschuldigde bedrag op de rekening van het UiTloket te kunnen storten. De tickets blijven in reservatie zolang het geld niet overgeschreven is (rekening houdend met de betalingstermijn aangegeven op de bevestigingsmail).

 Het verschuldigde bedrag dient in één keer overgeschreven te worden, met vermelding van de gestructureerde mededeling. Die kunt u eveneens op de ontvangen bevestigingsmail vinden. Zonder die gestructureerde mededeling kunnen wij geen correcte verwerking garanderen en zijn we bijgevolg niet aansprakelijk.

4. Terugbetaling

Tickets worden niet terugbetaald noch omgeruild, zelfs niet in geval van verlies, schade of diefstal.

 Het verzakingsrecht is niet van toepassing aangezien de dienst, c.q. de reservering van tickets, onmiddellijk wordt uitgevoerd.

Terugbetaling omwille van niet-opgehaalde tickets is ook niet mogelijk.


5. Ruil


Tickets kunnen niet geruild worden
.

6. Wijzigingen

Indien Tartart vzw de inhoud of de datum van het evenement wijzigt of het evenement annuleert, dan is het Tartart vzw die beslist of en tegen welke voorwaarden tickets en eventuele bijkomende kosten kunnen worden terugbetaald of omgeruild.

7. Opvolgen bestelling

Voor informatie over uw bestelling kan u terecht bij het UiTloket Oostende. De contactgegevens van UiTloket Oostende kan u op het einde van deze voorwaarden vinden.8. Klachten

Bij eventuele klachten ivm de aankoop van uw tickets verzoeken wij u die te versturen naar UiTloket Oostende (contactgegevens onderaan). Formuleer klaar en duidelijk uw klacht. Geef indien mogelijk zoveel mogelijk gegevens door zoals klantnummer, bevestigingsmail. Bij eventuele inhoudelijke klachten over het evenement kan u terecht bij TarTarT vzw (contactgegevens onderaan.)
9. Contactgegevens

UiTloket Oostende, Stadhuis Oostende - Vindictivelaan 1, 8400 Oostende, 0800 1 8400 (gratis nummer) of 059 25 81 41. Openingsuren: Maandag - woensdag: 8u30 tot 16u30/Donderdag: 8u30 tot 12u & 16u30 tot 20u/Vrijdag: 8u30 tot 13u30/Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen.
TarTarT vzw, organisator van het festival TAZ, H. Serruyslaan 18A, lokaal 2A 008/010, 8400 Oostende, info@theateraanzee.be