Home Programma De Reus in de Mens
Première

De Reus in de Mens

HETGEVOLG/TAZ/Zonnelied/O.666

Reuzen van mensen!

taal2

Zowel in Brussel als in Oostende bouwen mensen met een bijzondere breekbaarheid een reus: dé Reus in de Mens. Geen traditionele reus, maar een reus die de kracht in onszelf uitvergroot. Een ode aan onze veerkracht én kwetsbaarheid.

Volg hier het hele voortraject van de geboorte van de reuzen o.l.v. Stefan Perceval en Marit Stocker met deelnemers van Zonnelied, O.666, Arktos en kleinVerhaal.

De voorbije maanden vroegen theatermakers Stefan Perceval en Marit Stocker (HET GEVOLG), i.k.v. De Reus in de Mens, aan mensen die in een bijzondere breekbaarheid leven naar wat hun reus is, wat hen kracht geeft om te doen wat ze doen of net angst inboezemt. Uit deze vragen borrelden prachtige verhalen op die ons tonen hoe veerkrachtig de mens is.

Tijdens het traject stonden schrijvers, denkers, durvers en doeners op. Talentvolle mensen die doorgaans niet de kans krijgen zich verder te ontwikkelen, laat staan zich te tonen aan hun omgeving of aan de wereld.

Alle deelnemers aan het project repeteren samen in Oostende en stomen er een voorstelling klaar.

De reuzen die de deelnemers bouwden i.s.m scenografen Kamiel Fabry en Gio doen hun intrede op de opening van TAZ. Meer info over de opening.

EEN PRODUCTIE VAN: HET GEVOLG.
I.S.M.: TAZ, Zonnelied vzw, Theater Tartaar, O.666, kleinVerhaal, Arktos, Idrops, Kamiel Fabry (Atelier De Vonk) en GIO.
DANKZIJ DE FINANCIELE STEUN VAN: De Vlaamse Overheid (Bovenlokale projecten), Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
MET BIJZONDERE DANK: aan alle deelnemers.