Home Programma De Optimistenklasse
Creatie voor TAZ

De Optimistenklasse

KASK Gent/LUCA Sint-Lukas Gent/LUCA Sint-Lukas Brussel/La Cambre

Wedstrijd/expo

Op zondag 25 juli om 17u stapt een Brusselse Reus in het huwelijksbootje met een Oostendse reus. Dit in het Leopoldpark en in het bijzijn van zes reuze-n-vrienden en enkele optimisten bootjes die hen vergezellen op de vijver. De zeilen zijn ontworpen door studenten, ‘Masters in de Vrije Kunsten’, van vier participerende kunstscholen.

Zaterdag 10 juli koos een jury onder het voorzitterschap van Philippe van Cauteren, directeur van het SMAK, 4 genomineerden en één laureaat. De andere leden van de jury waren Caroline Pauwels (TAZ gastcurator en VUB rector), Marie Mees (curator Optimistenklasse en textielontwerper), Philippe Van Cauteren (directeur S.M.A.K.), Luc Muylaert (artistiek leider TAZ), Honoré d’O (kunstenaar), Anne Masson (kunstenaar) en Lucie Van Der Gucht (architecte).

De Laureate werd Margot Van den Berghe.
De 4 genomineerden: Marion Aeby , Helen Vandevloet, Audrey Fontenoy (groep) , Basile Rabaey, Celina Vleugels,Sofia Aristidou.

Philippe Van Cauteren, directeur van het SMAK en voorzitter van de jury: “De laureaat van de optimistenklasse is iemand die het canvas van de zeilboot als een reflectiescherm heeft ingezet. Het stof van het zeil wordt niet gebruikt als het doek van een schilderij, maar het wordt een fluisterende gebroken spiegel, een beweeglijk vlak dat ons herinnert dat de verwondering rondom ons te rapen valt, dichtbij en veraf."

Na de opening worden de zeilen tentoongesteld en per opbod verkocht. De culturele sector en studenten hebben het in dit bijzondere covid jaar moeilijk gehad. Met de opbrengst van deze verkoop willen we de studenten die aan deze wedstrijd meededen ondersteunen.

Je kan er ook de documentaire van Lou Lambrecht en Basile Rabaey (master studenten film/fotografie Luca Gent) bekijken. Op kunstige wijze geven ze een inkijk in het creatie- en presentatieproces.

De laureate en de vier genomineerden krijgen in 2022 een platform bij galerie CAPS.

Caroline Pauwels:Elke jongere generatie kiest het ruime sop en verkent nieuwe horizonten. Sloot covid ons op in ons kot, gaan we nu in volle vaart richting optimisme. De gelijknamige zeilbootjes zijn een welkome metafoor. De studenten hebben er echt hun werk van gemaakt. De zeiltjes zijn kleine wondertjes en kunstige hebbedinkjes. Ze zullen vrolijk wapperen ter zee en ter land. En in uw living.”

CURATOR: Marie Mees.
CREATIE: studenten van KASK Gent, LUCA Sint-Lukas Gent, LUCA Sint-Lukas Brussel en École Nationale Supérieure des Arts Visuels de La Cambre.
I.S.M.: Caroline Pauwels, Hubert Rubbens (Oostende voor Anker) en de Vlaamse Zeilfederatie.