Download hier het persdossier

Dit is het persdossier met heel wat blikvangers van de programmatie. Het volledige programma van TAZ#2024 verschijnt op donderdag 13 juni, dus dit document staat voorlopig nog onder embargo.

PERSDOSSIER

--> Dit is de link naar de perspagina waar je een accreditatie kan aanvragen.

Affiche TAZ2024