vzw Samen DiVers

vzw Samen DiVers

vzw Samen DiVers is een organisatie die zich inzet voor mensen met migratieachtergrond die als nieuwkomer in Oostende zijn aangekomen. Samen DiVers zet projecten op rond taal en integratie en is als dienst door de Vlaamse Overheid erkend als vereniging waar armen het woord nemen. De werking van Samen DiVers zou niet mogelijk zijn zonder de inzet van talrijke vrijwilligers. Zowel Vlaamse mensen als mensen met migratieachtergrond helpen mee om de projecten mogelijk te maken. We willen hen dan ook graag bedanken met een ticket van TAZ.

www.sdv.be/

vzw Samen DiVers

Alle tickets ontvangen. Bedankt!