Creatiebeurs Jonge Makers

Posted on January 15, 2021

Na vele jaren met een prijsuitreiking en prijzen Jong Werk stapt TAZ over naar de ‘Creatiebeurs Jonge Makers’. Het traject dat hiermee opgestart wordt, zet in op een duurzame relatie tussen de jonge makers, partners, investeerders en publiek. Duurzaam in tijd, ondersteuning en groei, met het oog op de verdere ontwikkeling en het maken van een nieuwe creatie door de laureaten. Met deze creatiebeurs wil TAZ, samen met partners en investeerders, een vervolgtraject met een startende kunstenaar aangaan. De kunstenaar engageert zich om binnen de twee jaar een nieuwe creatie te presenteren op TAZ. Voortaan zullen elk jaar alle kunstenaars die op de huidige en voorafgaande festivaleditie binnen het Jong Werk te zien waren een aanvraag kunnen indienen voor de creatiebeurs

Laureaat Creatiebeurs Jonge Makers 2020
De eerste beurs gaat naar Anna Franziska Jäger (1996, Brussel) en Nathan Ooms (1996, Oostende). Ze zullen verderwerken op hun voorstelling Bartlebabe waarin ze een wereld van digitalisering verkennen en hoe die ons denken, voelen, liefhebben beïnvloedt. Voor hun nieuwe project zullen ze de focus leggen op de invloed van het digitale op intermenselijke relaties en intimiteit. De voorstelling gaat in première in de lente of de zomer van 2022.

Partners en investeerders
Als trouwe partner stapt Sabam, die in het verleden jong talent lauwerde met de Sabam Jongtheaterschrijfprijs, graag mee in dit nieuwe verhaal. Ze ondersteunen de beginnende kunstenaar met € 7.500 en advies omtrent promotie, spreiding en ontwikkeling.
Ook De Grote Post neemt jong talent meer dan ter harte, naast hun eigen residentenprogramma biedt ze een extra residentie aan en alle er aanwezige faciliteiten.
TAZ investeert € 2500 en ondersteunt de jonge makers op logistieke, productionele , communicatieve en zakelijke wijze.

Lees HIER het volledige persbericht.