VUB-rector Caroline Pauwels, gastcurator TAZ#2021

Posted on August 09, 2019

Update
Door corona dienden we TAZ#20 te annuleren, maar we kijken nu al uit naar TAZ#21 dat hopelijk in vol ornaat zal kunnen plaatsvinden. Caroline Pauwels is en blijft curator van TAZ, de verwondering, het centrale thema van TAZ#20 hevelen we met groot plezier over naar TAZ#21.
Graag tot dan!!

-------

Wetenschappers delen verwondering met artiesten en kunstenaars. Verwondering geeft het leven kleur, stuwt ons voort en maakt dat we onze talenten ontplooien en grenzen verleggen. Als er geen verwondering meer is, wordt alles grijs en liggen ontgoocheling, gelatenheid en wanhoop op de loer. Ik houd van wetenschap en van kunst. Net als wetenschap opent de theaterkunst vensters op de wereld en zijn ze het beste middel tegen blikvernauwing,” aldus Caroline Pauwels.

Op TAZ#2020 wil Caroline Pauwels twee inzichten samenleggen: de verwondering over het feit dat individuen het verschil kunnen maken en de verwondering over het geheel dat meer kan zijn dan de som van de delen: “In het theater treden mensen buiten zichzelf en worden ze één met de groep. We hebben nood aan collectieve momenten waarbij we opgaan in een groep om samen met anderen spanning te delen, samen te lachen of triest te worden. In een wereld waar zoveel ons scheidt of uit elkaar drijft, brengt theater ons samen.”

Het motto van Caroline Pauwels voor TAZ#2020 wordt ‘amor mundi’. Het geloof dat mensen onlosmakelijk met elkaar en met de natuur verbonden zijn en elkaar nodig hebben om mens te worden.

Caroline Pauwels is sinds 2016 rector van de Vrije Universiteit Brussel. Aan de VUB is ze sinds 1989 verbonden aan de vakgroep Communicatiewetenschappen, waarvan ze tot 2016 ook voorzitter was. Ze specialiseerde zich in de Europese en nationale mediabeleidsproblematiek en de economie van de mediasector. In 2000 werd ze directeur van het onderzoekscentrum SMIT, een onderzoekscentrum dat zich verdiept in de studie van informatie- en communicatietechnologieën, vanuit een sociaal-wetenschappelijk, interdisciplinair en ethisch perspectief. SMIT telt momenteel meer dan 90 onderzoekers en maakt deel uit van het Vlaams Strategisch OnderzoeksCentrum Imec. Ze is de bezieler van Difference Day, een jaarlijks op 3 mei terugkerend internationaal evenement in BOZARrond vrijheid van pers en meningsuiting. Daarnaast zetelt ze in verschillende raden van bestuur en was ze ook regeringscommissaris bij de VRT.