Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van het gedeelte van de website voor online ticketverkoop, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Tartart vzw tracht de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden.

Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website voor online ticketverkoop te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

Wij sluiten elke aansprakelijkheid uit zowel voor het bestaan als voor de inhoud van andere sites waarnaar onze site doorverwijst.

Copyright

Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd, vermenigvuldigd, bewerkt of vertaald worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.