Home Familiepark Belevingsfeesten met Kolona Maan

Belevingsfeesten met Kolona Maan

FMDO vzw

Vier mee

 • NL
 • FR
 • EN
 • Er wonen bijna 140 verschillende nationaliteiten in Oostende!
  Elke middag barst in Het Familiepark een feest los.

  Wie weet beland je midden in een Armeens huwelijksfeest of ben je te gast op een Latijns-Amerikaans feest van de onafhankelijkheid.

  Geniet van fijne ontmoetingen, muziek en dans. De feesten zijn gratis voor jong en oud, kleine hapjes worden te koop aangeboden.

  Kolona Maan is een Oostendse vereniging voor vrouwen en kinderen met een diverse culturele achtergrond (Marokko, Libanon, Irak, Iran, België, … ). Ze focussen zich op de gelijkenissen tussen vrouwen en niet op de verschillen. Hiervoor organiseren ze heel uiteenlopende activiteiten voor en door vrouwen.

  Kolona Maan organiseert ook taal en cultuurklassen voor kinderen.

 • Il y a Ostende 140 nationalités différentes.
  Chaque après-midi au Parc Famille une fête est organisée.

  Peut-être vous vous trouverez à un mariage Arménien ou vous êtes l’invité à une fête d’indépendance de l'Amérique Latine.

  Jouissez de la musique, de la danse. Les fêtes sont gratuites pour petits et grands, les bouchées sont payantes.

  Kolona Maan est une association Ostendaise pour femmes et enfants avec une origine culturelle diverse (Maroc, Liban, Irak, Iran, Belgique, …). Ils se concentrent sur les similitudes entre femmes et pas sur les différences. Pour cela ils organisent des activités diversifiées pour et par les femmes.

  Kolona Maan organise aussi des classes de langue et culture pour les enfants.

 • Wow, almost 140 nationalities live in Ostend!
  Each afternoon a party breaks loose.

  Who knows, you might end up in an Armenian wedding or a Latin-American independency party.

  Meet up with nice people and enjoy music and dance. The parties are free for young and old, some little snacks will be sold.

  Kolona Maan is an association is from Ostend for women and children with a diverse cultural background (Morocco, Lebanon, Iraq, Iran, Belgium, ...). They focus on the similarities between women and not on the differences. To this end, they organize a wide range of activities for and by women.

  Kolona Maan also organizes language and culture classes for children.