De Reus in de Mens

DE CREATIE VAN TWEE NIEUWE REUZEN

Onder impuls van Caroline Pauwels worden in Brussel en Oostende twee nieuwe reuzen geboren. Geen uitvergroting van een volksfiguur uit het dorp, zoals gangbaar in het land der reuzen, maar een uitvergroting van de kracht die schuilt in elk van ons, bijgestaan door diegenen die ons ondersteunen, de reuzendragers.

Reuzen, reuzenstoeten. Het uitvergroten, hun personages, het verbluft toekijken. Dat verwonderde me enorm als kind. Theatermaker Stefan Perceval maakte me attent op de mensen die de reus dragen. Het maakte het initiële idee, zeker in deze tijd, nog sterker. De grootsheid waartoe de mens in staat is. Het blijft me verwonderen. Net als het intergenerationele karakter van zo’n reuzenstoet: jong en oud genieten ervan, verwonderen zich samen. - Caroline Pauwels -

Theatermakers Stefan Perceval en Marit Stocker (HET GEVOLG) vroegen aan mensen die in een bijzondere breekbaarheid leven naar wat hun reus is, wat hen kracht geeft om te doen wat ze doen of net angst in boezemt.
In Brussel werken ze met volwassenen die zich thuis voelen bij Zonnelied vzw (het dienstverleningscentrum voor personen met een beperking in Molenbeek).
In Oostende ontmoeten ze jongeren en buurtbewoners uit de achterban van O.666 (een labo voor individuele makers, burgerinitiatieven, sociale-, ecologische-, en kunstenorganisaties in de Vuurtorenwijk in Oostende), de sociaalartistieke praktijk kleinVerhaal en de jongerenwerking van Arktos.

Elke mens heeft ergens binnenin een kracht die hem kan helpen. In ons werk bieden we vaak een deel van de mensen een nieuw perspectief waardoor hun leven op verschillende vlakken (emotioneel, sociaal, lichamelijk) een positieve wending krijgt. - Stefan Perceval -

Scenograaf Kamiel Fabry (Atelier De Vonk) en scenograaf GIO (Giovani Vanhoenacker) exploreerden met de deelnemers hoe zij samen ‘hun reus’ konden uitvergroten en tot leven wekken. De eerste schetsen liggen op tafel, binnenkort start het bouwproces van de reuzen.

In het kader van De Reus in de Mens is er de opening van TAZ, een theatervoorstelling en een expo.

25 JULI / OPENING TAZ
DE BLIJDE INTREDE VAN DE REUS IN DE MENS.
Lees meer.

28 JULI / VOORSTELLING DE REUS IN DE MENS
Lees meer.

28 JULI t/m 7 AUGUSTUS / DE OPTIMISTENKLASSE
Lees meer
.

Repetitie De Reus in de Mens

Marit Stocker/Michiel De Baets