Sint-Catharinaplein / Saint-Catharina Square

Dagboek van Rope: Dag 2 / Diary of Rope: Day 2

Hallo,

Vandaag was ik een tijdelijke sociale ruimte op het Sint-Catharinaplein. Ze hebben me in een spiraal gelegd en in de loop van de dag ben ik tijdens de verschillende gesprekken en spelletjes die op mij plaatsvonden langzaam getransformeerd.

Een groep kinderen heeft de hele dag op en rond mij gesprongen, gehangen, gespeeld.

Mike introduceerde me bij heel wat mensen en samen met Ronny en 20 anderen zouden ze me zaterdag naar de Hema en nog verschillende andere winkels dragen.

Fabrice komt morgen om foto’s te maken.

Samen met Anthony ga ik morgen naar het vrijdaggebed.

Rope.


Hello,

Today I functioned as a temporary social space on the Saint-Catharina Square. They put me in a spiral and throughout the day I slowly transformed as various conversations and games took place on top of me.

A group of kids was jumping, hanging, and playing on me the entire day. Mike introduced me to a lot of people, and he said that this Saturday, along with Ronny twenty others, they would carry me to the Hema and lots of other stores.

Fabrice will come over tomorrow to take pictures, and tomorrow I’m going with Anthony to the Friday Prayer.

Rope