Vredegerecht Oostende

de dag van de zitting

Op 25 juli 2018 om 14.00 uur vond in het Vredegerecht in Oostende misschien wel de meest complexe assisenzaak ooit plaats: een proces tegen de dood. Kunstenaars Eva Knibbe en Bart van de Woestijne klaagden de dood aan en zij beriepen zich daartoe op Artikel II-62 van de Europese grondwet:

‘Eenieder heeft recht op leven.’

Het is geen gespeelde rechtszaak: alles verloopt volgens de regels van een echte strafrechtelijke procedure. Openbare aanklager Jean-Luc Cottyn zet persoonlijke getuigenissen om in een juridische aanklacht en Els Leenknecht zal optreden als advocate van de burgerlijke partijen. Omdat een eerlijk proces voorop staat, heeft ook de beklaagde een advocaat toegewezen gekregen: Walter van Steenbrugge.

Verschillende getuigen en deskundigen hebben hun aanklacht of verdediging verwoord, o.a. Wim Distelmans en Jean Paul Van Bendegem. Het hof van assisen wordt bij het beoordelen bijgestaan door een jury van twaalf door het lot aangewezen gezworenen. Niemand weet wat de uitspraak zal zijn.

Een bespreking en publieksreacties zijn te vinden in de TAZette.