Exclusief

Rechtszaak tegen de dood: proces + vonnis

Eva Knibbe/Bart van de Woestijne

Op 25 juli 2018 om 14u vindt in het Vredegerecht in Oostende misschien wel de meest complexe assisenzaak ooit plaats: een proces tegen de dood.

Kunstenaars Eva Knibbe en Bart van de Woestijne klaagden de dood aan en zij beriepen zich daartoe op Artikel II-62 van de Europese grondwet:

‘Eenieder heeft recht op leven.’

Het is geen gespeelde rechtszaak: alles verloopt volgens de regels van een echte strafrechtelijke procedure. Openbare aanklager Jean-Luc Cottyn zet persoonlijke getuigenissen om in een juridische aanklacht en Els Leenknecht zal optreden als advocate van de burgerlijke partijen. Omdat een eerlijk proces voorop staat, heeft ook de beklaagde een advocaat toegewezen gekregen: Walter van Steenbrugge. Verschillende getuigen en deskundigen zullen hun aanklacht of verdediging verwoorden, o.a. Wim Distelmans en Jean Paul Van Bendegem. Het hof van assisen wordt bij het beoordelen bijgestaan door een jury van twaalf door het lot aangewezen gezworenen. Niemand weet wat de uitspraak zal zijn.

Met de rechtszaak reflecteren Knibbe en Van de Woestijne over deze tijd, waarin het leven maakbaar en te controleren lijkt. De aanklacht belicht het onvermogen om ons te verhouden tot de ongrijpbaarheid van de dood. De makers bevragen daarmee de plek van tragiek in het westers denken en hoe die te delen met anderen.

De uitspraak vindt op 4 augustus om 11u plaats in het Vredegerecht.

één ticket voor het proces en het vonnis in de kamer van Koophandel of één ticket voor de livestream van het proces en het vonnis in een van de naburige zalen

tickets