Curator TAZ#2017: Dirk Pauwels

Dit jaar geen theatergezelschap of acteur als centrale gast, maar een gastcurator.
Dirk Pauwels, ex-directeur van het Gentse kunstencentrum Campo, mag als eerste aantreden. Als gastcurator presenteert hij zelf geen voorstellingen of projecten zoals de centrale gast in het verleden, maar krijgt hij de opdracht om een aantal inhoudelijke lijnen uit te zetten voor deze editie.

Dirk Pauwels: “Bij het bedenken van een festival is de eerste vraag: Welk festival presenteer je binnen het huidige tijdsbeeld, een tijd waar in alle regionen van onze samenleving de verzuring de bovenhand heeft gekregen?” Samen met TAZ werd een festivalconcept ontworpen dat aansluit bij het hedendaagse tijdsbeeld.
Dirk Pauwels: “Daar waar à volonté mensen tegen elkaar worden opgezet is het meer dan nodig te verenigen. Niet alleen met hen die voorzien en verwacht worden, maar met allen, waar en op welke sport van de maatschappelijke ladder men zich ook bevindt, hoe precair iemands plek ook is binnen de sociale omgeving. De festivaleditie 2017 wil een forum zijn waar ook diegenen die moeilijk toegang vinden tot de kunstwereld, volwaardige deelnemers worden
”.

De editie 2017 wordt als dusdanig een  verhaal waar een breed palet aan werk getoond wordt van zeer diverse kunstenaars waar ze ook staan en wie ze ook zijn.
Dirk Pauwels: Zij die te verwachten zijn en zij die het verschil maken, zij die er voor zorgen dat alle plooien niet glad gestreken worden en zij die gewoon schoonheid brengen, zij die tonen wat ze hebben en zij die tonen wat ze zijn, zij die gevraagd worden te bedenken, zij die verrassen en zij die ons een mooi moment bezorgen, zij die ons aan het lachen brengen en zij die ons de wonden tonen.
Al die “zij’s” zijn “zij” die ons samenbrengen in de orde en de wanorde van een boeiende gemeenschappelijke belevenis die TAZ2017 noemt.

DIRK PAUWELS
Dirk Pauwels (°1944), van origine beeldend kunstenaar, is de jongste uit een kunstenaarsgezin. Van in zijn vroege jeugd zocht hij het theater op als manier om zich uit te drukken en was als dusdanig snel betrokken bij diverse theatrale exploten. Begin jaren ‘70, midden de tijd van de anti-psychiatrie, werden kunstenaars aangetrokken om creatief met patiënten te werken. Het Psychiatrisch Ziekenhuis Caritas in Melle (toen alleen nog vrouwelijke patiënten) nodigde Pauwels uit om een creatieve therapie uit te bouwen. Hij werkte er 6 jaar als creatief- en dramatherapeut. Tijdens deze periode was hij betrokken bij diverse initiatieven van de Gentse artistieke scène met als voornaamste het anarchistisch gezelschap Het Etherische Strijkersensemble Parisiana van Eric De Volder. Josse De Pauw vroeg Pauwels voor het gezelschap Radeis. Toen dit gezelschap zichzelf ontbond, opende Dirk Pauwels als artistiek coördinator in 1984 het Nieuwpoorttheater en was ondertussen ook de initiatiefnemer van de legendarische Megafoonfanfare. In 1992 vroeg Guy Cassiers aan Pauwels de artistieke leiding van Oud Huis Stekelbees over te nemen; hij veranderde de naam in Victoria. Hij nodigde Dominique Willaert uit om binnen Victoria een sociaal-artistieke vleugel uit te bouwen, wat later het autonome Victoria Deluxe werd. In 2008 was hij de aanstichter van de fusie Nieuwpoorttheater/Victoria, kunstencentrum CAMPO was een feit. In 2011 eindigde Pauwels’ opdracht in CAMPO. Hij blijft actief betrokken bij diverse artistieke ondernemingen en initiatieven.