boek Dikke Freddy aan Zee uitgegeven!

DIKKE FREDDY, nu bijna vijfentwintig jaar het hoofdpersonage in de columns van Erik Vlaminck, heeft Antwerpen verlaten en is twee jaar geleden in Oostende beland waar hij chroniqueur de mer werd van Theater aan Zee. De brieven die hij op TAZ schreef, zijn samen met enkele nieuwe teksten, uitgegeven bij Uitgeverij Vrijdag in het boek Dikke Freddy aan Zee.

'Geachte mevrouw Vens, beste Vanessa,
Op uw vraag waarom ik brieven verstuur in enveloppen waar ik op de zijde van de geadresseerde mijn eigen naam en adres vermeld en op de zijde van de afzender de naam en het adres van de bestemmeling, kan ik slechts antwoorden dat ik helaas geen geld heb om postzegels te kopen.
Vermits de Belgische Post ongefrankeerde post altijd aan de afzender bezorgt schrijf ik op de envelopzijde waar de afzender moet staan altijd de naam van de bestemmeling. Meer moet u daar, met de meeste hoogachting, niet achter zoeken.
Dikke Freddy'